Misne nakane od 2. do 15. rujna 2019.

Ponedjeljak, 2. rujna
7.30 - Za LUCU Vladić
18 - Za sve iz ob. Marijana Raspudića i
Tadije Arapovića

Utorak, 3. rujna
7.30 - Za † GRGU i DRAGU(ž) Šarić
18 - Za sestru MILU i ost. pok. iz ob.
Bevanda

Opširnije …

Misne nakane od 19. kolovoza do 1. rujna 2019.

Ponedjeljak, 19. kolovoza
7.30 - Za † DRAGICU Aničić
19 - Za † JOSIPA Aničića

Utorak, 20. kolovoza
7.30 - Za rod. ANICU i LJUBU Raguž
19 - Za † DAVORA, BLAGU(m), MARU i
STOJANA Škobića

Opširnije …

Misne nakane od 5. do 18. kolovoza 2019.

Ponedjeljak, 5. kolovoza
7.30 - Za † ANĐU, MARU i ANDRIJU
Golemca i ost. pok. iz ob.
19 - Za † DRAGICU i JAKOVA Knezovića

Utorak, 6. kolovoza
7.30 - Za † BARIŠU - Baju Lasića
19 - Za majku FILU Marić

Opširnije …

Misne nakane od 22. srpnja do 4. kolovoza 2019.

Ponedjeljak, 22. srpnja
7.30 - Za † MARU Marić
19 - Za † BLAŽENKA(m) Drežnjaka i IVU(ž)
Tomić

Utorak, 23. srpnja
7.30 - Za † DRAGICU, ZORANA i LUCU
19 - Za rod. MIJU i RUŽU, suprugu FILU
te braću i sestre

Opširnije …

Misne nakane od 8. do 21. srpnja 2019.

Ponedjeljak, 8. srpnja
7.30 - Za † MANDU, KARLA i IVU Knezović
19 - Za † PAVU Malečića, STJEPANA
Martinovića, ŠIMU(ž) Jurić, ŠIMU(ž)
Velić, i ost. pok. iz ob. Malečić i
Martinović

Utorak, 9. srpnja
7.30 - Za † VIDU i IVANA Kordića i ost. pok.
iz ob. Kordić i Barić
19 - Za † MATU Brajkovića, ANICU,
TIHOMIRA i TOMU te ost. pok. iz ob.
Brajković

Opširnije …