Potvrda

Koje uvjete mora ispunjavati kandidat za potvrdu?

Sakramentom potvrde u Katoličkoj Crkvi zaključuje se primanje sakramenata kršćanske inicijacije i osoba postaje punoljetna i osposobljena za poziv apostolata. Po krštenju osoba je nanovo rođena, po euharistiji se hrani Kruhom koji život daje a u potvrdi od Crkve dobiva pečat kršćanske zrelosti. Polaganjem ruku i mazanjem svetom krizmom krštenik prima istog Duha kojeg su apostoli primili na dan Pedesetnice. Obilježeni tim pečatom «još su savršenije (potvrđenici) vezani uz Crkvu i tako su više obvezni da kao pravi Kristovi svjedoci riječju i djelom šire i brane vjeru» (LUMEN GENTIUM 11).

Na Božji narod, u prvom redu na roditelje, župnika i krsne kumove spada da krštenike priprave za primanje sakramenta potvrde. Roditelji će to učiniti ako u njima oblikuju i postupno povećavaju duh vjere. Poželjno je da krsni kum bude i kum kod potvrde. Slavljenje sakramenta potvrde treba biti prožeto duhom vjere kod potvrđenika i ostalih sudionika slavlja. Ako je kršten izvan župe gdje će primiti potvrdu, kandidat treba donijeti potvrdu o krštenju. U redovitim slučajevima - kod nas - kandidati za primanje sakramenta potvrde su oni koji su u 1. razredu Srednje škole. Oni koji su kršteni u Crkvi koja uz sakrament kršenja podjeljuje i sakrament potvrde ne mogu po drugi put pristupiti primanju sakramenta potvrde (grkokatolici, pravoslavci...). Potvrđenik treba imati kuma.

Potrebno je dakle da se kandidat za primanje sakramenta potvrde prijavi svome mjesnom župniku.

Ako kandidat nije kršten i pričešćen u župi svog boravka gdje namjerava primiti sakrament potvrde, potrebno je da donese potvrdu o primljenom sakramentu krštenja i potvrdu o primljenoj prvoj svetoj pričesti.

U redovitim slučajevima kandidat treba pohađati vjeronauk prema praksi u njegovoj župi.

Polaznici vjeronauka trebaju redovito prisustvovati vjeronaučnoj pouci kroz dvije školske godine (8. razred Osnovne i 1. razred Srednje škole) te pokazati dostatno znanje gradiva koje se na satima vjeronauka obrađuje kao i svoju angažiranost.