Misne nakane od 28. rujna do 11. listopada 2020.

Ponedjeljak, 28. rujna
7.30 - Za VLADU Miljku
18 - Za † STJEPANA Čuljka (1. god.)

Utorak, 29. rujna
7.30 - Za suprugu ILONKU Pirošku-Vrljić
te rod. MATIJU(ž) i MILU(m) Vrljića
18 - Za † MARIJANA(m) i JANJU
Golemac i ost. pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 14. do 27. rujna 2020.

Ponedjeljak, 14. rujna
7.30 - Za † BRUNU, ZORU i NIKOLU
Krezića
18 - Za † ANĐU Petrović

Utorak, 15. rujna
7.30 - Za VIDU(ž), MATU, ILIJU i
VLATKA te ost. pok. iz ob. Puljić-Vlahić
18 - Za rod. MIRKA i ZORU, brata
ZDRAVKA(m), te ost. pok. iz ob.
Marijanović

Opširnije …

Misne nakane od 31. kolovoza do 13. rujna 2020.

Ponedjeljak, 31. kolovoza
7.30 - Za † RUŽICU Antunović i ost. pok. iz ob.
19 - Za † MIJU i MARU Božić, VINKA(m) i
ANU Lučić te ost. pok. iz ob. Božić i Lučić

Utorak, 1. rujna
7.30 - Za † JOSIPA Jurića i ost. pok. iz ob.
19 - Za † BORISA Komadinu

Opširnije …

Misne nakane od 17. do 30. kolovoza 2020.

Ponedjeljak, 17. kolovoza
7.30 - Za † MILU, brata IVANA, rod. JOZU
i ŠIMU, strica FRANU, strinu STANU i
ost. pok. iz ob. Bevanda
19 - Za † JURU Ćorića

Utorak, 18. kolovoza
7.30 - Za † TOMU(m) Karlušića
19 - Za † KREŠU Šaravanja, SILVU
Borovčanin i ost. pok. iz ob. Šaravanja i
Brkić

Opširnije …

Misne nakane od 3. do 16. kolovoza 2020.

Ponedjeljak, 3. kolovoza
7.30 - Za sve iz ob. Vukoja, Mandić i Ljubić
19 - Za † STJEPANA i PAULU Mandić,
ANGELU Čagalj te IVANA i BARU Bukovac

Utorak, 4. kolovoza
7.30 - Za † MATU, DAMIRA i DALIBORA Marića
19 - Za † BARBARU Grizelj (1. god.)

Opširnije …