don Ivan Marčić, kapelan

Don Ivan je rođen 13. 1. 1987. u Zenici. Najstariji je od petoro djece. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku (1994.) i Stocu (1994. – 2001.). Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Splitu “Don Frane Bulić” završava 2005. godine i iste godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, na kojem diplomira 2010. Za đakona je zaređen na Gradini 26. 12. 2010., a za svećenika 29. 6. 2011. u Katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru. Svoju mladu Misu proslavio je u župi sv. Ilije Proroka u Stocu, 3. 7. 2011. Kao bogoslov obnašao je službu pastoralnog suradnika, katehete i orguljaša u župama Uznesenja Marijina u Žrnovnici (2 godine) i sv. Josipa u Splitu (4 godine). Također je bio orguljaš i voditelj zbora u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu. Đakonski praktikum i kasnije službu župnoga vikara obavljao je u župi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja na Gradini, od rujna 2012. do kolovoza 2017. godine obavljao je službu župnoga vikara u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru, a od kolovoza 2017. godine obavlja službu župnoga vikara u župni sv. Mateja Apostola i Evanđelista u Mostaru.