don Ivan Marčić, kapelan od 2017. do 2019.

Don Ivan je rođen 13. 1. 1987. u Zenici. Najstariji je od petoro djece. Osnovnu školu završio je u Kiseljaku (1994.) i Stocu (1994. – 2001.). Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju u Splitu “Don Frane Bulić” završava 2005. godine i iste godine upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, na kojem diplomira 2010. Za đakona je zaređen na Gradini 26. 12. 2010., a za svećenika 29. 6. 2011. u Katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru. Svoju mladu Misu proslavio je u župi sv. Ilije Proroka u Stocu, 3. 7. 2011. Kao bogoslov obnašao je službu pastoralnog suradnika, katehete i orguljaša u župama Uznesenja Marijina u Žrnovnici (2 godine) i sv. Josipa u Splitu (4 godine). Također je bio orguljaš i voditelj zbora u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu. Đakonski praktikum i kasnije službu župnoga vikara obavljao je u župi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja na Gradini, od rujna 2012. do kolovoza 2017. godine obavljao je službu župnoga vikara u župi sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru, a od kolovoza 2017. godine obavlja službu župnoga vikara u župni sv. Mateja Apostola i Evanđelista u Mostaru. Službu župnog vikara u našoj župi završava u rujnu 2019. godine odakle odlazi na studij crkvene glazbe u Zagrebu. 

Don Mile Vidić, kapelan od 2014. do 2016.

Don Mile Vidić rođen je 16. ožujka 1980. na Stjepan Krstu kao deseto dijete oca Vidana i majke pok. Janje r. Puljić. Četiri razreda osnovne škole završio je na Stjepan Krstu, a potom, u ratnom vremenu, osnovnu školu u Posušju. Sjemenišnu klasičnu gimnaziju nastavlja u Splitu, a zatim dvije godine filozofsko-teološkog studija u bogosloviji u Sarajevu. Ostatak teološkog studija završava naPontifical University of St. Patricks College u Maynoothu, u Irskoj, gdje diplomira u svibnju 2004. godine. Za đakona trebinjske biskupije zaređen je na Stjepan Krstu 24. lipnja 2004. godine,  na ruševinama crkve sv. Ivana Krstitelja. Godinu dana đakonskog praktikuma proveo je u župi Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna. Za svećenika je  zaređen na Sv. Petra i Pavla u mostarskoj katedrali, 29. lipnja 2005. Mladu misu proslavlja u Stocu, 3. srpnja, iste godine. Prve dvije godine svećeništva proveo je kao osobni tajnik dubrovačkog biskupa mons. Želimira Puljića. U župi Presvetoga Trojstva, Blagaj-Buna kao župni vikar djeluje od 2007. do 2009. godine. Župnim vikarom u župi sv. Ivana Krstitelja-Glavosjeka na Gradini kod Čitluka bio je od 2009. do 2010. kada je poslan na poslijediplomski studij moralne teologije u Rim gdje je postigao stupanj magisterija. Od rujna 2012. do 2014. službovao kao župni vikar u mostarskoj Katedrali. U našoj župi služio je kao župni vikar od 2014. do 2016. godine. 

Don Pero Miličević, kapelan od 2012. do 2014.

Pero Miličević je rođen u Mostaru 1986. kao deveto dijete u obitelji. Studij je pohađao na Filozofsko-teološkom kolegiju Družbe Isusove u Zagrebu, potom u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijana, gdje je 2011. diplomirao teologiju. Od rujna ove godine nalazi se na pastoralnoj praksi u župi Čapljina. Od 2012. godine do 2014. godine bio je kapelan u župi svetog Mateja na Rudniku, Mostar. Nakon službe u župi sv. Mateja odlazi na postdiplomski studij u Rim.

Don Nikola Menalo, kapelan od 2010. do 2012.

Don NIKOLA MENALO, sin Marka i Zore r. Vuletić iz Višića, župa Dračevo, općina Čapljina, rođen je 30. svibnja 1975. u Metkoviću. Osmogodišnje osnovno školovanje završio je u Višićima (1982.-1990.) a klasičnu gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu (1990.-1994.). Nakon položenog ispita zrelosti započeo je filozofski i teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji koja je tada djelovala u izbjeglištvu u Bolu na Braču (1994.-1996.) i nastavio u Sarajevu kad se Teologija nakon rata tamo vratila (1996./1997.) te na Teološkom fakultetu u Splitu (1997.-2000.). Za đakona Trebinjsko-mrkanske biskupije zaredio ga je biskup Ratko Perić 26. prosinca 1999. u Mostaru a za svećenika isti biskup 29. lipnja 2000., također u Mostaru. Nakon svećeničkoga ređenja djelovao je kao župni vikar u sljedećim župama: Stolac (2000.-2002.), Domanovići (2002.-2004.), katedralna župa u Mostaru (2004.-2006.) i u Studencima gdje je imenovan 8. kolovoza 2006. a razriješen 4. srpnja 2007. Bio je član vijeća BKBiH za mlade (2005.-2007.) i povjerenik za pastoral mladih u Hercegovini (2006.-2007.). Od rujna 2007. do ljeta 2010. nalazio se u Veneciji na postdiplomskom studiju crkvenoga prava, koje je magistrirao. Po povratku iz Venecije, 2010. godine imenovan je pomoćnikom župnika sv. Mateja u Mostaru i upraviteljem župe Drežnica. Od rujan 2012. imenovan je župnikom župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna.

Don Ivan Perić, župnik do 2011.

Don Ivan Perić rođen je 1971. godine u Stocu. Gimnaziju je završio u Dubrovniku, a teologiju diplomirao u Sarajevu, 1996. godine. Za svećenika Trebinjske biskupije zaređen je u Rotimlji, 29. lipnja iste godine. Magistrirao je na Papinskom Sveučilištu Lateran u Rimu. Bio je kapelan u mostarskoj katedrali i na Domanovićima. Obnašao je dužnost župnika u Župi sv. Mateja u Mostaru, a sada je župnik Svetoga Marka i Svetoga Luke u Ilićima i Cimu. Profesor je pastoralne teologije na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru.

Don Marko Kutleša, župnik od 1999. do 2004.

Don Marko je rođen 1. 8. 1944. u Prisoju, od oca Stjepana i majke Milice, rođene Ćavar. Osnovnu školu je pohađao u Prisoju: od 1951. – 1961. (s dvije godine prekida). Srednju školu je nastavio u zadarskom sjemeništu od 1961. do 1966. Po završetku gimnazije u Zadru upisao se na Bogosloviju u Splitu od 1961. do 1972.
Za svećenika je zaređen u Studencima, 29. 6. 1971. Zaredio ga je biskup Petar Čule. Poslije ređenja bio je godinu dana prefekt u sjemeništu u Splitu 1971.-1972.
Pastoralno je djelovao kao kapelan u Pologu (1972.-1973.) i Kruševu (1973.-1974.). Poslije kapelanske službe u Kruševu imenovan je kruševskim župnikom (1974.-1981.).
Iz bogoslovskih dana Don Marko je imao želju poći u Misije. Njegovu želju tadašnji ordinarij u Mostaru biskup Petar Čule je prihvatio te je don Marko otišao u pripreme za misionara: 1981.-1982. Kao misionar djelovao je u Ruandi (1982.-1994.). Iz Ruande se vratio 1994. i postavljen je za župnika u Zagorje (1994.-1995.). Biskup Ratko imenovao ga je Vikarom za pastoral: 1995.-1998., potom je imenovan za bolničkog kapelana u Mostaru: 1998.-1999. Vratio se u pastoral na župu kao župnik župe sv. Mateja u Mostaru na Rudniku: 1999.-2004., u isto vrijeme bio je i župni upravitelj župe Drežnica. Sa župe sv. Mateja u Mostaru don Marko je premješten za katedralnog župnika u Mostaru: 2004.-2006. Iz Mostara, 2006. je premješten za župnika u Gabela Polje. U Gabeli Polje i sada se nalazi.

Don Ivo Šutalo, župnik od 2000. do 2005.

Don Ivo Šutalo (župnik 2006.2009.) Rođen je 13. srpnja 1964. g. u selu Derani, župa Hrasno. Roditelji Rafo i Janja r. Marić imali su ukupno šestero djece. Osnovnu školu završava u Stocu 1979., sjemenište u Dubrovniku 1983., te filozofiju i teologiju u Sarajevu 1990. godine. Prve tri godine svećeništva djeluje kao župski vikar u katedrali u Mostaru (1990.-1993.), a zatim odlazi na studij u Rim gdje završava magisterij duhovnosti (1993.-1995.). Pri povratku iz Rima najprije mu je dodijeljena uloga župskog vikara u župi sv. Mateja u Mostaru, a zatim dužnost upravitelj župe Svih Svetih u Drežnici. Nakon toga biskup ga imenuje župnikom župe sv. Marka u Cimu (2000.-2006.), te kao upravitelja župe sv. Luke u Ilićima (2003.-2006.) Župnik u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna je bio od 2006. do 2009. godine. Trenutno je župnik u župi Presvetoga Srca Isusova u Studencima.