Župni oglasi Dvadeset deveta nedjelja kroz godinu - MISIJSKA NEDJELJA - 22. listopada 2023.

- Sljedeća nedjelja je trideseta nedjelja kroz godinu. Svete mise su po redovnom rasporedu.
- Hvala na prilozima za klimatizaciju.
- Vjeronauk za ovogodišnje prvopričesnike je sutra u 9.00 i 9.30 sati i popodne u 14.30, 15.00 i 15.30 sati. Roditeljima prvopričesnika javljeno je u njihovu grupu pa neka se pridržavaju termina. Krizmanici neka dođu sutra u 10.00 sati ili popodne u 16.00 sati. Umjesto župnog vjeronauka djeca će radnim danima, kroz mjesec listopad, moliti krunicu prije večernje svete misu, i to prema rasporedu koji imate u župnom listu te na oglasnoj ploči ispred crkve.

Opširnije …

Župni oglasi Dvadeset osma nedjelja kroz godinu - 15. listopada 2023.

- Sljedeća nedjelja je dvadeset deveta nedjelja kroz godinu. to je ujedno i misijska nedjelja. Vaši prilozi idu za pomoć misijama i njihovom misijskom djelovanju. Svete mise su po redovnom rasporedu.
- Hvala na prilozima za klimatizaciju.
- Vjeronauk za ovogodišnje prvopričesnike je sutra u 9.00 sati i popodne u 15.00 sati. Krizmanici neka dođu sutra u 10.00 sati ili popodne u 16.00 sati. Umjesto župnog vjeronauka djeca će radnim danima, kroz mjesec listopad, moliti krunicu prije večernje svete misu, i to prema rasporedu koji imate u župnom listu te na oglasnoj ploči ispred crkve.

Opširnije …

Župni oglasi Dvadeset sedma nedjelja kroz godinu - 8. listopada 2023.

- Sljedeća nedjelja je dvadeset i osma nedjelja kroz godinu. Svete mise su po redovnom rasporedu.
- Hvala na prilozima za klimatizaciju.
- Dragi vjeroučenici, vi koji dosadašnjih godina niste bili upisani na župni vjeronauk u župnom uredu, uzmite prijavnice i popunjene vratite. Ovogodišnji prvopričesnici neka dođu sutra u 9.00 sati ili podne u 15.00 sati. Krizmanici neka dođu sutra u 10.00 sati ili podne u 16.00 sati. Umjesto župnog vjeronauka djeca će radnim danima, kroz mjesec listopad, moliti krunicu prije večernje svete misu i to prema rasporedu koji imate u župnom listu te na oglasnoj ploči ispred crkve.

Opširnije …

Župni oglasi Dvadeset šesta nedjelja kroz godinu - 1. listopada 2023.

- Sljedeća nedjelja je dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu. Svete mise su po redovnom rasporedu.
- Hvala na prilozima za klimatizaciju.
- Od sutra primamo misne nakane za mjesec prosinac.
- Hvala našem zboru „Leptiri“ zajedno sa našom Anom, Mateom i Samuelom koji su jučer na Bijelom brijegu u župi sv. Tome sudjelovali na koncertu dječjih zborova. Bog ih blagoslovio da i dalje pjesmom slave Boga a vas roditelje potaknuo da ih podržite u tome.

Opširnije …

Župni oglasi Dvadeset peta nedjelja kroz godinu - 24. rujna 2023.

- Sljedeća nedjelja je dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu. Svete mise su po redovnom rasporedu.
- Hvala na prilozima za klimatizaciju.
- Dragi vjeroučenici, vi koji dosadašnjih godina niste bili upisani na župni vjeronauk u župnom uredu uzmite prijavnice i popunjene vrate. Ovogodišnji prvopričesnici neka dođu sutra u 9.00 sati ili poslijepodne u 15.00 sati. Krizmanici neka dođu sutra u 10.00 sati ili poslijepodne u 16.00 sati. Umjesto župnog vjeronauka djeca će radnim danima, kroz mjesec listopad, koji je ispred nas moliti krunicu prije večernje svete misu i to prema rasporedu koji imate u župnom listu, te na oglasnoj ploči ispred crkve.

Opširnije …