Župni oglasi BOŽIĆ - 25. prosinca 2022.

  1. Sljedeća nedjelja je Marija Bogorodica. Svete mise prema redovitom rasporedu.
  2. Hvala svima na dosadašnjim prilozima za klimatizaciju.
  3. Na Stjepandan i Ivandan jutranje su mise u 8.00 sati.
  4. Dragi župljani, planiramo posjetiti i blagosloviti obitelji koje to žele. Na dnu crkve imate prijavnicu koju trebate popuniti i popunjenu vratiti u župni ured najdalje do Nove godine. Blagoslov će biti u siječnju i veljači uz prijašnju najavu obitelji.
  5. U subotu je u 9.00 sati proba pjevanja za Leptire a u 10.00 sati za ministrante.
  6. U župnom uredu možete uzeti dvanaestolisne kalendare.
  7. Od tiska imate; Glas koncila, Crkvu na kamenu i Župni list.
  8. Hvala onima koji su jučer očistili i uredili našu crkvu. Sljedeći vikend na redu je grupa broj 8 za čišćenje.
  9. U prošlom tjednu umrli su Jozo Božić i Mara Krešić. Molimo se za pokoj njihove duše i za naše pokojne.

 

Natrag