Župni oglasi 4. korizmena – 30. ožujka, 2014.

  1. Slijedeća nedjelja je 5. korizmena nedjelja. Svete mise su u 09.00, 11.00 i 18. 00 sati.
  2. Vjeronauk i župne aktivnosti ćemo nastaviti u subotu prema dosadašnjem rasporedu.
  3. Svakog korizmenog petka u 17.30 je ovdje u crkvi pobožnost Križnoga puta.
  4. U utorak nastavljamo pobožnost trinaest utoraka sv. Anti. Svakog utorka je prigoda za svetu ispovijed, zavjetne molitve na čast ovoga sveca, sveta misa i prigodna propovijed.
  5. Kateheza za mlade povodom Susreta hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku održati će se u četvrtak 3.travnja u 19:00 sati. Svi oni koji su se prijavili dužni su doći na katehezu.
  6. Kao što je i tradicija Velikog Petka, i ove godine će se održati Križni put na brdu Hum. Svake godine organizaciju Križnog puta povjerava se jednoj od župa grada Mostara. Ove godine je red i na našu župu. Našoj organizaciji pripada i nošenje križa od postaje do postaje. Stoga molimo momke, odrasle ljude da se prijave za nošenje križa. Za svaku postaju nam je potrebno 6 ljudi. Prijaviti se možete u župni ured najkasnije do Cvijetnice. Potrudimo se da i ovogodišnji Križni put na brdo Hum prođe u pobožnosti i molitvi za obraćenje nas samih, za obraćenje svih psovača, osobito onih koji nanose Bogu teške rane bogopsovkom.

Natrag