Misne nakane od 27. rujna do 10. listopada 2021.

Ponedjeljak, 27. rujna
7,30 - Za rod. JANJU i VINKA i ost. pok. iz ob. Miletić i Raspudić
18 - Za † PERU i MARU Martinović i ost. pok. iz ob. Martinović

Utorak, 28. rujna
7,30 - Za rod. JAKOVA i DRAGICU Čuljak
18 - Za † STJEPANA Čuljka

Srijeda, 29. rujna
7,30 - Za † MIRKA Zovku
18 - Za djeda MARTINA, baku IVU, tetku DANICU te ujake ANTU i MATU Sušac

Četvrtak, 30. rujna
7,30 - Za † MARIJANA(m) i JANJU Golemac te RUŽU Sivrić i ost. pok. iz ob.
18 - Za † GORDANA(m) i ILIJU Raiča

Petak, 1. listopada
7,30 - Za STIPU Prskala i ost. pok. iz ob.
18 - Za † ANTU Talića i ost. pok. iz ob. Talić

Subota, 2. listopada - Anđeli čuvari
7,30 - Za † DAVIDA i LJUBICU Perić i ost. pok. iz ob.
16 - Misa za roditelje nerođene djece - Raštani
18 - Za † MARKA Čarapinu (1. god.)

Nedjelja, 3. listopada - 27. KROZ GOD.
8 - Za † IVU(ž) Džidić, VESNU i DOMINIKA(m) Kvesića te ost. pok. iz ob. Džidić i Marinović i Kvesić
9.30 - Za † ŽELJKA(m) Vrankića
11 - Sveta misa za narod
17 - Vjenčanje: Jure Andrija Kljajo i Andrea Šimić
18 - Za † JAKOV Arapović (1. god.)
18 - Za † DAVORA Marinčića Bećara (1. god.)

Ponedjeljak, 4. listopada
7,30 - Za † JURU i LUCIJU Džeba
18 - Za † IVANA, CMILJANA Bekavca te pok. rod.

Utorak, 5. listopada
7.30 - Za † ILIJU i ANICU Ćuže
18 - Za † PAVO Doko (1. god.)

Srijeda, 6. listopada
7,30 - Za sve iz ob. Vukoja, Mandić i Ljubić
18 - Za ANTU Čuljka

Četvrtak, 7. listopada
7,30 - Za † LUCU Vladić
18 - Za † PERU i SMILJKU Krešo

Petak, 8. listopada
7,30 - Za JAKOVA, DRAGICU i JANJU Knezović
18 - Za † ŠIMUNA i FILU Zovko

Subota, 9. listopada
7,30 - Za † MILKU, MIROSLAVASLAVKU(ž) Šimunović te ost. pok. iz ob.
17 - Vjenčanje: Filip Galić i Valerija Jurić
18 - Za † IVANA(m) i FRANCIKU te ost. pok. iz ob. Martinović

Nedjelja, 10. listopada - 28. KROZ GOD.
8 - Za † IVU(ž), DRAGICU i BOŽU Rozića
9.30 - Za rod. STIPU i STANU Ševo te braću SLAVKA(m) i JOZU
11 - Sveta misa za narod
18 - Za † STANU Vučina

Natrag