Misne nakane od 25. listopada do 7. studenoga 2021.

Ponedjeljak, 25. listopada
7,30 - Za † MARKA i LJUBICU Jovanović
18 - Za † VINKA Pralasa (1. god.)

Utorak, 26. listopada
7,30 - Za † KATICU i IVICU Miletić i ost. pok. iz ob. Miletić i Petrović
18 - Za rod. IVANA i DELFU, sestru LUCU i ost. pok. iz ob. Planinić

Srijeda, 27. listopada
7,30 - Za † MIJU, IVANA, VIDAKA i NIKOLU Škobića te ost. pok. iz ob.
18 - Za † LUCU Golemac i ost. pok. iz ob.

Četvrtak, 28. listopada
7,30 - Za † BRANISLAVA, NEDU i STANKA Božić i ost. pok. iz ob.
18 - Za † NEDJELJKA(m) Džidića i ost. pok. iz ob.

Petak, 29. listopada
7,30 - Za † TADU(m) i RUŽU Knežević
17 - Vjenčanje: Igor Marić i Josipa Marijić
18 - Za † DRAGU(m) i ŠIMU(ž) Šunjić i ost. pok. iz ob.

Subota, 30. listopada
7,30 - Za † MATU, MARICU i MIRU Puljić te MILICU i ILIJU Bevanda
18 - Za † ANDRIJU, MILKU i IVU(ž) Nikolić, PERU i MARU Krtalić te ost. pok. iz ob.

Nedjelja, 31. listopada - 31. KROZ GOD.
8 - Za † IVANA, IVU i SLAVKU(ž) Šunjić
9.30 - Za † TOMU(m), JURKU, ŠIMUNA i IVU Rotim
11 - Sveta misa za narod
18 - Za † MARIJANA(m) i MATIJU te ost. pok. iz ob. Zadro i Šunjić

Ponedjeljak, 1. studenoga - SVI SVETI
8 - Župna nakana
15 - Misa na groblju u Orlacu
18 - Župna nakana

Utorak, 2. studenoga - DUŠNI DAN
8 - Župna nakana
15 - Misa na groblju u Raštanima
18 - Župna nakana

Srijeda, 3. studenoga
7,30 - Za † BOŽU i LUCU Kraljević te ost. pok. iz ob.
18 - Za sve iz ob. Bevanda i Leko

Četvrtak, 4. studenoga
7,30 - Za † MARICU Krtalić
18 - Za † ILKU(m) Pavlovića i ost. pok. iz ob. Pavlović

Petak, 5. studenoga
7,30 - Za MARIJU(ž) Jakovina
18 - Za rod. DRAGU i MARU Bevanda, brata IVANA i sestru DAVORKU

Subota, 6. studenoga
7,30 - Za SLAVKA(m) Ranića i ost. pok. iz ob.
18 - Za † FINKU Slipčević

Nedjelja, 7. studenoga - 32. KROZ GOD.
8 - Za † IVONU, ANU, MARKA i ost. pok. iz ob. Ljubić
9.30 - Za † ILIJU i VIDU i ost. pok. iz ob. Ljubić
11 - Sveta misa za narod
18 - Za oca NIKU i ost. pok. iz ob. Jurić

Natrag