Mise po grobljima župa Drežnica i Jablanica

SUBOTA, 27. 10. 2018.

 • GORNJA DREŽNICA - Raičevo groblje u 11 sati
 • GORNJA DREŽNICA – Šarića groblje u 12 sati

NEDJELJA, 28. 10. 2018.

 • JABLANICA - u 10 sati
 • VRDI - groblje u 12 sati
 • PERUTAC - u 14 sati

ČETVRTAK, 1. 11. 2018. - SVI SVETI

 • GLOGOŠNICA - u 9 sati
 • RADEŠINE – groblje u 11 sati
 • JABLANICA – groblje u 13 sati
 • DONJA DREŽNICA – župna crkva, patron župe, sv. misa u 11 sati i molitva na RAIČEVU groblju pored crkve.

PETAK, 2. 11. 2018. - DUŠNI DAN

 • ĆOPI - u 10 sati
 • KREMENAC - u 11,30 sati (molitva za pokojne)
 • GORNJA GRABOVICA - u 12 sati
 • DONJA GRABOVICA - u 13 sati

Natrag