Misne nakane od 18. - 31. siječnja 2021.

Ponedjeljak, 18. siječnja
7.30 - Za svekrvu RUŽU i njenog brata
MARKA Zovku
18 - Za † ILIJU, GORDANA, ANICU i
BOŽU Raiča te ost. pok. iz ob. Raič

Utorak, 19. siječnja
7.30 - Za † BOŽU(m) Ostojića
18 - Za † JOZU i MARU Golemac, FILU
Perkušić, KARLA Zeleniku i ost. pok.
iz ob. Golemac

Opširnije …

Misne nakane od 4. - 17. siječnja 2021.

Ponedjeljak, 4. siječnja
7.30 - Za † VINKA(m) Golemca, IVANA(m)
i ANĐU
18 - Za rod. MATU i MATIJU(ž) Šimović i
tetku NADU
18 - Za † MATIJU Kordić (1. god.)

Utorak, 5. siječnja
7.30 - Za ANĐELKA(m), LJUBICU i
MARIJANA(m) te ost. pok. iz ob.
18 - Za † LJUBICU Pehar i ost. pok. iz ob.

Opširnije …

Misne nakane od 21. prosinca 2020. do 3. siječnja 2021.

Ponedjeljak, 21. prosinca
6 - Za † LUCIJU Škobić, FRANJU i
DRAGANA
18 - Za † IVANA Čuljka, DELFU i MATU
Lesko i ost. pok. iz ob. Čuljak, Lesko
i Vlaho

Utorak, 22. prosinca
6 - Za † DELFU Ševo, KATU i JELU te ost.
pok. iz ob.
18 - Za † BLAŠKU(m) Pandžu

Opširnije …

Misne nakane od 7. do 20. prosinca 2020.

Ponedjeljak, 7. prosinca
6 - Za JANJU i ANTU Bilopavlović
18 - Za † MARTINA i ost. pok. iz ob. Raič

Utorak, 8. prosinca
6 - Za † MARINKU(ž) Bošković
18 - Za † ILIJU i KATU Zubac te IVANA i
IVU Ivanko

Opširnije …

Misne nakane od 23. studenoga - 6. prosinca 2020.

Ponedjeljak, 23. studenoga
7.30 - Za † IVANA, ANU, MARKA i ost.
pok. iz ob. Ljubić
18 - Za † DRAGICU Hrsto (1. god.)

Utorak, 24. studenoga
7.30 - Za † ILIJU i VIDU te ost. pok. iz ob.
Ljubić
18 - Za † ANTU i ANU Jelić te
MILENKU(ž) i ILIJU Knezovića

Opširnije …