Misne nakane od 7. do 20. lipnja 2021.

Ponedjeljak, 7. lipnja
7.30 - Za sve iz. ob. Lukenda i Brzica
18 - Za † MATU i MATIJU, ANDRIJU i
STOJANA Čarapinu

Utorak, 8. lipnja - 13. utorak sv. Anti
7.30 - Za sve iz ob. Bevanda i Barbarić
18 - Za † NIKOLU Šarčevića

Opširnije …

Misne nakane od 24. svibnja do 6. lipnja 2021.

Ponedjeljak, 24. svibnja
7.30 - Za † STIPU i ANICU, MARKA i
PERU(ž) Golemac
18 - Za † MATU, ŠĆEPU, ANICU i IVANA

Utorak, 25. svibnja - 11. utorak sv. Anti
7.30 - Za IVANA Tadića te rod. MARKA
i DELFU
18 - Za oca TOMISLAVA, bratića
TOMISLAVA i ost. pok. iz ob. Kovačević

Opširnije …

Misne nakane od 10. do 23. svibnja 2021.

Ponedjeljak, 10. svibnja
7.30 - Za † LJUBU i ost. pok. iz ob. Raič i
Ravlić
18 - Za rod. ILIJU i DRINU te brata
NIKOLU Krezića

Utorak, 11. svibnja - 9. utorak sv. Anti
7.30 - Za ANTU Talića i ost. pok. iz ob.
Talić
18 - Za † NEDELJKA Dugandžića

Opširnije …

Misne nakane od 26. travnja do 9. svibnja 2021.

Ponedjeljak, 26. travnja
7.30 - Za † DANICU Čarapina
18 - Za † LUCU Lovrić

Utorak, 27. travnja - 7. utorak sv. Anti
7.30 - Za † ANTU i VERU Marić
18 - Za rod. MATU i ANICU Češljar

Opširnije …

Misne nakane od 12. do 25. travnja 2021.

Ponedjeljak, 12. travnja
7.30 - Za † ILIJU i MILENKU Knezović i
ost. pok. iz ob. Knezović
8 - Za † IVU Zovko
18 - Za † ILIJU i VESELKU Marić

Utorak, 13. travnja - 5. utorak sv. Anti
7.30 - Za IVANA i KLARU Vučić
18 - Za STOJANA i IVU Marić

Opširnije …