NEDJELJNA ČITANJA

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje Iz 40,1-5.9-11 Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što je hrapavo, neka se izgladi!

Opširnije …

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje - Iz 63, 16b-17, 19b; 64, 2b-7 Ti si Gospodine, otac naš, “Otkupitelj naš” – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto nas puštaš da s tvojih putova lutamo, zašto dade da nam srce otvrdne pa te se više ne boji? Vrati se, radi slugu svojih i radi plemena baštine svoje! O, da razdreš nebesa i siđeš, pred tobom brda bi se potresla! Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega.

Opširnije …

ISUS KRIST - KRALJ SVEGA STVORENJA (A)

Prvo čitanje Ez 34, 11-12. 15-17 »Ovo govori Gospodin Bog: 'Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka' - govori Gospodin Bog. 'Potražit ću izgubljenu,

Opširnije …

33. nedjelja kroz godinu (A)

Prvo čitanje Izr 31,10-13.19-20.30-31 Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima.Lažna je ljupkost, tašta je ljepota:

Opširnije …

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE (A)

Prvo čitanje: Ez 47, 1-2.8-9.12 Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.
Čitanje Knjige proroka Ezekiela U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku — jer pročelje Doma bijaše prema istoku— i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika

Opširnije …