NEDJELJNA ČITANJA

Bogojavljenje – Sveta Tri kralja (B)

1. ČITANJE Iz 60, 1-6 Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja, i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer, gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode. A tebe Gospodin obasjava, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju na­rodi, i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i pro­matraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze!

Opširnije …

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU (B)

1. čitanje: Sir 24, 1-2. 8-12 Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći pro­slavlja: »Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari, i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj, i reče: 'Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraela.' Prije vjekova, odiskona, on me stvorio, i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu, i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenili u slavnom narodu, na dijelu Gospod­njem, u baštini njegovoj.« Riječ Gospodnja.

Opširnije …

SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA (B)

Prvo čitanje: Sir 3, 2-6.12-14 (Ili: Post 15, 1-6;21,1-3) Tko se boji Gospodina, časti roditelje. Čitanje KnjigeSirahove Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina.

Opširnije …

4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje – 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Kad se David kralj nastanio u svojem dvoru a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: “Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovčeg Božji stoji pod šatorom.” A Natan odgovori kralju: “Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Gospodin s tobom.” Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: “Idi, reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Gospodin:

Opširnije …

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Prvo čitanje Iz 61,1-2a.10-11 Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu me

Opširnije …